top of page
Gewone mense – Buitengewone God (Sagteband)

Ons leef in ‘n tyd waar buitengewone druk op identiteitsverklaring
geplaas word. Dit is dikwels so erg, dat veral jongmense en
kwesbares in ‘n afwaartse spiraal van onvergenoegdheid verval.


Baie mense, indien nie die grootste aantal nie, voel dat hulle nie
“goed genoeg” is nie. Dit lei tot die wanopvatting dat hulle ook
nie vir God goed genoeg is nie. Dit is dikwels die gewone mense
in die samelewing wie uiteindelik “supermense” is – veral wanneer
God hulle roep.


Met hierdie Bybelstudie illustreer ds. Johan Delport deur Bybelse
karakters soos Abraham, Josef, Moses, Dawid, Gideon, Rut ens. dat
God “gewone” mense roep. Wanneer Hy hulle roep, kan hulle nie
gekeer word nie. Hulle loop ‘n pad via die roeping van God, wat
uiteindelik tot die voordeel van baie mense is.


Die Bybelstudie lees baie maklik en is sonder komplekse, leerstellige
ondertone saamgestel. Dit lei die leser deur praktiese voorbeelde
wat haalbaar is. Dit kan selfs vir tieners aangebied word.


Mag elkeen van julle wie die studie meemaak, ervaar hoe God jou
– deur sy roeping vir jou – “goed genoeg” verklaar. As geroepene
sal jy nooit weer “gewoon” voel nie.
Ek kan die boekie vir persoonlike studie en groepbesprekings
aanbeveel.


Chris Heunis

Gewone mense – Buitengewone God (Sagteband)

R40,00Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page