top of page
Tien Gebooie - Kies die lewe (Sagteband)

Hoeveel kinders van God ken nog die tien gebooie? Hoeveel kan dit in die regte volgorde opsê? Hoeveel pas dit nog toe in hulle normale Christelike lewenswandel met God?


Tog is die tien gebooie God se hart, deur Sy eie hand op kliptafels geskryf en aan Moses oorhandig. God se eerste en persoonlike ontmoeting met Sy volk, wie Hy afgesonder het, vind plaas in ’n direkte gesprek met hulle – ‘n gesprek oor die tien gebooie.


Met hierdie Bybelstudie kom herinner ds. Johan Delport ons aan die dieper waarheid opgesluit in die tien gebooie. Besprekingspunte en spesifieke vrae lok gesprek uit wat verkieslik in kleingroepe hanteer moet word.


Die studie kan ook as ‘n persoonlike Bybelstudie gebruik word. Praktiese stellings en persoonlike uitdagings sal Bybelstudente lei om dieper na die tien gebooie te kyk.
Elkeen wie hierdie studie opneem, sal gou agterkom dat die tien gebooie eintlik twee verhoudings beskryf, naamlik ons verhouding met God en daarna ons verhoudings met mekaar. Dit is uiteindelik God se hart wat beskryf word.


My voorstel is, doen die Bybelstudie en memoriseer opnuut die tien gebooie. Dit sal jou weer herinner aan wie God is, en hoe om God en jou naaste lief te hê.


Chris Heunis
 

Tien Gebooie - Kies die lewe (Sagteband)

R40,00Price
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page