Welkom Besoeker. Teken in / Registreer gratis.

Bybelstudie

 

Hierdie webblad is opgestel vir mense wat belangstel om studies te doen vanuit die bybel waar daar alleenlik na die bybel gekyk sal word en geensins na teologie en andere bronne nie. Dit is moontlik om die bybel te verstaan sonder om 'n graad te verwerf in teologie en ander dinge. Daar is 'n soeke deur mense om te verstaan wat in die bybel staan en dan word daar gesê dat iemand wat nie geleerd is nie en nie teminste een of ander diploma of papiere agter sy naam het die bybel kan verstaan of verklaar nie. Dit is nie waar nie en die studies sal u wys dat God nie bedoel het dat alleenlik geleerdes en predikante die Woord van God kan verstaan nie, maar dat God sy Woord gegee het aan selfs sy eenvoudigste mense om dit te verstaan.

Daarom die frase: "Bybelstudie met die Bybel as enigste bron"

Vandag is daar baie stemme wat opgaan, baie inligting rondom hoe die Christen behoord te lewe en op te tree, maar wat staan in die Bybel? Met so baie opinies en leringe wonder mens wat sê die suiwer Woord van God. Daar is so baie oorleweringe van mense en idees waarmee die Christendom en kerke oorstroom is dat mens partykeer wonder wat is skriftuurlik en wat is nie. Daar is baie preke wat uitgaan, baie seminare en bybelstudies van hoog geleerde teoloë en vandag is dit die in ding om 'n hoog geleerde predikant te hê wat doktors grade het maar hoeveel van daardie geleerdheid is uit die Woord van God en hoeveel is idees en vooraf opgestelde planne van die wêreld om die Christendom in 'n sekere denk rigting in te stuur?

U sal dalk dink maar die opvoedkundige stelsels, universiteite, kweekskole, seminariums ensovoorts is daar om die Woord van God aan die Christendom te leer maar Christus het gesê dat as hulle Hom vervolg het sal hulle ons ook vervolg. Die hoog geleerdes in Christus se tyd wou Hom stenig want dit wat Hy geleer het, het nie gepas by die leer van die opvoedkundige stelsels van daardie tyd nie. Vandag is dit nog steeds dieselfde - praat die praat van die opvoedkundige stelsels en vloei net saam met die algemene leer van die kerke en daar is geen probleem nie, maar praat die Woord van God - wil hulle jou stenig. Christus het self gesê dat 'n dienskneg nie groter as sy Heer is nie - Met ander woorde, as hulle Christus vervolg het vir wat Hy gesê het, ons as Sy diensknegte is nie groter as ons Heer Christus nie, dan sal hulle ons ook vervolg as ons ons Heer se Woord spreek.
Eseg 34 praat van die goeie herder en die slegte herders en dit is skokkend om te lees van hoe die slegte herders die skape opeet en die skape troebel water (valse leringe) gee.

Met genade van God gaan ons met die webblad bybelstudie materiaal en bybelstudie stukke aanbied wat slegs vanuit die bybel uit kom in die volle verband van die hele Woord van God, geen troebel water nie, geen geldelike wins nie, geen teologie nie, geen leringe van mense nie, geen getuigskrifte van denominasies nie, geen oorleweringe van mense nie. Slegs die volle konteks van die hele bybel.
 
Daar is baie kerke vandag, maar daar is bitter bitter min gemeentes waar mens nog die suiwer Woord van God kan hoor sonder die invloed van die valse leringe wat insluip. Indien u dink dat u kerk nie een van daardie gemeentes is wat vals leringe verkondig nie, dan is ons baie bly en nooi ons u uit om te kyk na die studies, miskien kan u dalk net nog 'n paar dinge leer.
Indien u iemand is wat voel dat u is of was in 'n kerk wat nie die suiwer Woord van God verkondig nie, dan is ons ook bly om u te kan uitnooi om die studies deur te werk.
Dalk is u moedeloos en het u al van kerk tot kerk beweeg en kan net nie by enige plek die suiwer Woord van God hoor nie, dan moedig ons u aan om deur die studies te werk en te soek tot u vind.

U kan solank hier registreer vir die gratis bybelstudies.

As u geregistreer sal ons u deur middel van 'n epos laat weet wanneer daar 'n volgende studie beskikbaar is.


Mattheus 7:7-11


[7] Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.
[8] Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.
[9] Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee;
[10] en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee?
[11] As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!